Webová kamera v Šošůvce

Aktuální stav kamery

Ze strany webu

Připojování...

Ze strany mikropočítače

Připojování...

Vysvětlivky

Status - je stav kamery, který je vyhodnocen z přítomnosti snímku a ze stáří snímku. Je-li snímek přítomen, ale nebyl 2 minuty obnoven, kamera se považuje za neaktivní a mikropočítač zajistí, aby se opět navázalo spojení.

Velikost - občas se stane, že se i přes všechna opatření dostane na web obrázek nulové velikosti (0 bajtů). Ten se samozřejmě nijak nezobrazí. U mikropočítače se velikost mění častěji z důvodu o něco vyšší četnosti snímkování oproti odesílání na web.

Dispozice obrázku - je-li obrázek, který se buď zobrazuje (v případě strany webu) a nebo teprve odesílá na web (v případě druhém) přítomen, je všechno v pořádku. V opačném případě je to problém, který může znamenat výpadek kamery. V případě mikropočíatče tento jev cyklicky nastává a může se ukázat i zde. Nemusí to ale znamenat výpadek kamery přímo, jedná se pouze o přepis dat. Proto je dobré sledovat i odchylku posledního snímku.

Datum generování - je informace o tom, kdy byl obrázek vyfotografován a nebo uložen na web.

Odchylka posledního snímku - je informace vypočtená z data generování a poukazuje na to, jak starý je poslední snímek. U webu je většinou odchylka větší o 2-3 sekundy kvůli zpoždění způsobené odesíláním.

Komunikace s IP kamerou - ověření (ping), že IP kamera je stále aktivní a komunikuje.

Teplota CPU - vnitřní teplota mikropočítače. V létě i s přidaným chlazením bývá celkem vysoká.

Čas systému - je čas, který běží v mikropočítači. Je to především zpětná vazba pro administrátora. Občas se může stát, že kvůli možné chybě nastavení NTP protokolu nastává odchýlení času u počítače, protože nemá pameť, která by si je sama pamatovala. Z času je také patrné zpoždění snímkování (latence).

Čas serveru - je čas, který běží na serveru provozujícím web. Poukazuje na odchylku času v mikropočítači a na serveru.

Webová kamera v Šošůvce

© Zdeněk Strakerle 2013 - 2021

Aktuální status kamery